Ekonomika „na kole“ v Evropě vytvořila už 650 tisíc pracovních míst

13. 11. 2014 11:30:00
Průmysl cyklistiky v Evropě zaměstnává více lidí než oblast těžby a dobývání a téměř dvakrát tolik než ocelářský průmysl, s potenciálem milionu pracovních míst do roku 2020, tvrdí nová studie.

Minimálně 655 000 lidí dnes pracuje v evropské cyklistické ekonomice - která zahrnuje výrobu jízdních kol, turistiku, maloobchod, infrastrukturu a služby - ve srovnání s 615 000 lidmi v odvětví těžby nerostných surovin, a jen 350 000 pracovníky přímo zaměstnanými v odvětví oceli.

Pokud by se zdvojnásobil podíl z cest na kole na 3 procenta po celé Evropě, počet zaměstnaných pracovníků by mohl vzrůst na více než jeden milion v roce 2020, říká nová studie, která bude zveřejněna příští měsíc Evropskou Cyklistickou Federací (ECF), a má velmi jednoduchou zprávu pro vlády a místní orgány, včetně České republiky: "... investice do cyklistiky je oprávněná z hlediska dopravy, změny klimatu a zdravotních rozpočtů. Nyní můžeme jasně ukázat, že každý nový cyklopruh, který se postaví, a každý nový cyklista, který se vytvoří, přispívají k růstu počtu pracovních míst. Investice v cyklistice poskytuje lepší ekonomickou návratnost, než každá jiná možnost dopravy. To by měla být pokaždé vaše první volba."

Tato zpráva je dalším příkladem toho, že přechod na zelenou, nízkouhlíkovou ekonomiku může vytvářet pracovní místa s vhodnou investicí. Je zapotřebí investic do různých druhů dopravní infrastruktury, včetně cyklistiky. Studie zjistila, že jízda na kole má vyšší intenzitu zaměstnanosti, než jakýkoli jiný dopravní sub-sektor.

Růst v cyklistické ekonomice by tedy měl mít vyšší potenciál tvorby pracovních míst než v automobilovém průmyslu, například, který zaměstnává třikrát méně lidí na milion eur obratu.

Překvapivé je, že lví podíl pracovních míst v nové krouživé ekonomice je v cykloturistice - včetně ubytování a stravování - která zaměstnává 524 000 lidí, v porovnání s 80 000 lidmi zaměstnanými v maloobchodě, dalším nejvyšším sub-sektoru.

Nové inovace jako e-kola (1), stejně jako kampaně v oblasti bezpečnosti silničního provozu (2) a projekty v oblasti infrastruktury, by mohly zvýšit cyklo-ekonomiku ještě dále podle ECF, která chce 10 procent rozpočtu pro dopravu v Evropě vyčlenit jen pro cykloturistiku.

Obecně platí, že pracovní místa v cyklistice jsou geograficky stabilnější než ostatní odvětví a nabízí otevřenější a snadno přístupný trh práce pro pracovníky s nízkou kvalifikací, říká nová zpráva, která byla vyrobena výzkumným ústavem Transport and Mobility Leuven.

Studie také signalizuje některé neočekávané řetězové výhody, které kola mohou mít pro místní podniky. Jízda na kole "přispívá pravděpodobně více pro místní hospodářství, než je použití jiných druhů dopravy," protože "cyklisté jezdí více do místních obchodů, restaurací, kaváren, než uživatelé jiných druhů dopravy...“.

vk_york_tyc-548x411.jpg

Jízda na kole je nejjednodušší a nejpřirozenější způsob dopravy hned po chůzi. Cyklistická doprava je zdravý, efektivní a ekologický způsob dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích. Výhody cyklistiky jsou přitom překvapivě rozmanité:

• Pravidelná jízda na kole zlepšuje zdraví a prodlužuje délku života (3).

• Cyklistika nepotřebuje fosilní paliva – spaluje pouze lidské tuky.

• Lidé, kteří jezdí na kolech, šetří parkovací místa, jsou tišší a pohybují se, aniž by vypouštěli do ovzduší znečišťující látky.

• Kolo je ideální dopravní prostředek pro děti, které by jinak museli rodiče vozit automobily.

• Jednoduchá analýza nákladů a výnosů (Cost-Benefit analysis) došla k závěru, že každá 3 eura investovaná do cyklistiky přináší návrat 5 eur.

• Cyklisté, především ti městští, vytváří i svébytnou a pestrou cyklokulturu, která je podhoubím pro fungující občanskou společnost.

Zahraniční zkušenost ukazuje, že čím více je na silnicích cyklistů a chodců, tím jsou silnice bezpečnější (nárůst obětí mezi cyklisty a chodci je nižší než nárůst jejich počtu). Podpora cyklistiky je tak jednou z cest ke zvyšování bezpečnosti a snižování počtu fatálních dopravních nehod.

umrti_kola.jpgPotřebujeme jen novou kulturu městského a dopravního plánování, která bude plně respektovat základní právo každého jednotlivce na bezpečnou jízdu na kole.

Hlavní výzvou pro česká města je přehodnocení celého pohledu nejen na dopravní systém města, ale především na veřejný prostor. Vnímání potřeb cyklistů musí být nedílnou součástí celkového dopravního řešení, jako se tomu postupně děje v celé Evropě (4). Cílem je vytvořit dobře dostupné a prostupné město, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. Existují však početné skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, které se v současnosti potýkají s vážným omezením své mobility. Stále existuje mnoho měst, která jsou koncipována pouze pro pohyb automobilem, čili pro dopravní prostředek, který tito lidé nemohou sami používat. Takový prostor brání chůzi i jízdě na kole a limituje život velké části obyvatel.

Jen komplexní přístup přinese příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městskou mobilitu, úsporu finančních prostředků, podporu místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky, méně problémů s dopravními kongescemi, méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, úsporu neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch a veřejný prostor jako místo pro setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci.

Mnohdy důležitější než samotná „tvrdá“ opatření (tedy vybudování cyklistické infrastruktury) je zajistit obyvatelům možnost jízdy na kole a motivovat je k častějšímu užívání kola v každodenním životě.

Kampaně na podporu cyklistiky mohou obyvatele motivovat k přestupu na kolo. Od roku 2011 běží v CR kampaň Do práce na kole (koordinuje sdružení Auto*Mat), která se postupně rozrostla z Prahy a Pardubic i na další krajská města Brno a Liberec a zúčastnilo se jí více než 2 500 zaměstnanců. Ve spolupráci s výrobci kol a doplňků se rozjela i kampaň Nakupuj na kole, která má obyvatelům ukázat, že na kole se dá nejen pohodlně jezdit, ale odvézt i nákupy. V příštích letech by měly přibýt i kampaně na podporu celoměstské cyklistiky, v této oblasti se ale ještě ukazují deficity obcí při realizaci marketingových kampaní ve spolupráci s partnery z různých sfér (NNO, podnikatelé). Důležitá, kromě komunikace s veřejností, je ale i komunikace s politiky a s médii formou pracovních skupin, grémií či kulatých stolů (5).

V Česku už nyní na některých místech fungují systémy založené na bikesharingu (sdílení kol), ale zatím v menším měřítku (hlavně v Praze). Systémy veřejných sdílených kol začaly fungovat v 60. letech v Nizozemí, kola obvykle mají jednotnou barvu (v Praze je to růžová). Například ve Vídni je celkem 116 napevno umístěných stanic pro kola. Podobný systém a výstavby trvalých stanic plánuje spustit také přímo město Praha, nepůjde tedy o občanskou iniciativu, ale přímo o politickou podporu bikesharingu. Pražský cyklista si pomocí mobilní aplikace najde nejbližší jízdní kolo a otevře zámek. A na jiném místě jej zanechá pro další zájemce. Není možné si kolo půjčit jen na jednu cestu, je třeba být členem – zaregistrovat se můžete na stránkách projektu Rekola ZDE. Zmínit lze také systém ČD Bike, tedy půjčování kol u Českých drah. Díky němu není nutné složitě převážet kolo vlakem, lze si ho půjčit na některých nádražích – a na jiných ho vrátit.

Poznámky:

1.) Elektrokolo (či též ekolo, pedelec, elektrické kolo, elektro kolo) je ve městě nejrychlejší a na provoz nejlevnější dopravní prostředek. Elektrické kolo se liší například od elektroskůtru nebo elektorkoloběžky tím, je třeba na něm stále šlapat, nicméně podpora elektropohonu je díky výkonné baterii více než dostatečná pro jakkoli strmý kopec.

2.) Cyklistické desatero

1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu

Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.

2. Snažte se vidět a být viděni

Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.

3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám

Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete

Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.

5. Buďte ohleduplní a předvídaví

Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.

6. Komunikujte s okolím

V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy

Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly

Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.

9. Kolo zamykejte s rozmyslem

Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje).

10. Kolizi se zraněním nahlaste

Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

Více zde: http://www.ibesip.cz/cz/cyklista/bezpecna-jizda-na-kole/cyklisticke-desatero

3.) Existuje mnoho důkazů o pozitivním účinku cyklistiky na zdraví člověka:

 • Jízda na kole je aerobním cvičením, které zapojuje hlavní svalové skupiny (v nohách). Způsobuje zvýšení tepové frekvence a respirace a tím i růst svalů.
 • Nepředstavuje velikou zátěž, jelikož jízda na kole nezapojuje celou váhu těla, a tím vyvíjí mnohem menší tlak na klouby než např. běhání. Cyklistika je tedy vhodná pro osoby, které trpí problémy s klouby. Cyklistika je aktivita s nízkou náročností, tzv. „low sklil acitivity“ (v porovnání např. s baletem). Přestože se jízda na silnicích může člověku zdát nebezpečná, ve skutečnosti se jedná o cvik, který lze rychle naučit.
 • Ti, kteří mají odpor k rekreačním sportům a aktivitám mohou právě jízdu na kole považovat za přijatelnou. Kolo dává lidem příležitost dostat se do přírody a mimo město. Je dokázáno, že již samotné “zelené” prostředí má pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví člověka.
 • V jedné studii bylo dokázáno, že pokud 100 tisíc lidí začne dojíždět do práce na kole, sníží se počet úmrtí o 50 případů ročně (a dále připočtěme pozitivní dopady jízdy na kole na zdraví i dopravní situaci).

Existuje také mnoho konkrétních případů, kdy nárůst cyklistické dopravy způsobil snížení celkového počtu obětí silničního provozu. Uvedený graf poukazuje na vztah mezi mírou smrtelných nehod cyklistů a nárůstem cyklistické dopravy v jednotlivých evropských zemích:

graf_safety_in_numbers_548.png

Kromě již zmíněných pozitivních dopadů cyklistiky na lidské zdraví, může rostoucí podíl cyklistické dopravy přispět i mnoha jiným účelům:

 • Dopravní záměry
 • Snížení dopravního ruchu
 • Snížení nebezpečí na našich silnicích;
 • Více způsobů dopravy;
 • Větší nezávislost a mobilita pro lidi bez aut, zejména pro děti, seniory a lidi s pohybovým hendikepem či jiné skupiny obyvatelstva;
 • Podpora veřejné dopravy – jízda na kole může zlepšit přístupnost autobusových a vlakových (příměstských) spojů, které jsou jinak pro chodce vzdálené (až čtyřnásobně zkrátí vzdálenost).
 • Snížení emisí skleníkových plynů a dalších spadů;
 • Snížení hluku;
 • Sociální inkluze;
 • Obnova městského prostoru;
 • Lepší životní podmínky
 • Rozvoj individuálních schopností u dětí a mladistvých (např. nezávislost, navigační schopnosti, orientace v silničním provozu apod.);
 • Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (zajištění přístupu a zároveň lze využít jako samostatnou aktivitu v tomto prostředí);
 • Podpora rurální ekonomiky (zvýšení přístupnosti lokálního podnikání i služeb místním komunitám, zvýšení zisků z rekreační cyklistiky)

Více zde: http://prahounakole.cz/2012/09/pozitivni-dopady-jizdy-na-kole-na-zdravi-cloveka/

4.) Hlavním městem kol je bezesporu holandský Amsterdam. V Amsterdamu je podle statistik zhruba 600 tisíc kol, obyvatel je tu tři čtvrtě milionu. K dispozici mají kolem 400 kilometrů cyklostezek. Může to být buď speciální pruh na silnici, nebo úplně od aut izolovaná cesta. Kola tu mají i vlastní semafory. A také vlastní parkoviště: u hlavního nádraží narazíte na třípatrový parkovací dům, kde jsou jen kola. Snad úplně každý v Amsterdamu vlastní kolo a ti, co ho nevlastní, si ho vypůjčí. Jedna ze známých půjčoven je Mac Bike (www.macbike.nl). Ceny za půjčení kola mají přijatelné. A když je špatné počasí a celý den prší, tak vám dají dokonce i slevu. Všude jsou stezky a vyznačené pruhy pro kola, jízda na kole Amsterdamem vám pomůže poznat toto město daleko více.

5.) Nové pojetí dálniční sítě, zákaz vjezdu kamionů na silnice nižších tříd, změny v odtahování motorových vozidel, ale také stanovení větší ochrany veřejně přístupných účelových komunikací před jejich znečištěním a poškozením, to vše je součástí novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která bylo ve středu 12. listopadu na programu jednání vlády. Ministerstvo dopravy v novele rovněž navrhlo stanovit veřejnou prospěšnost nejvýznamnějších dopravních staveb a zjednodušit proces jejich povolování. Otázka zní a jak se novelizace týká cyklistické dopravy? Žel, nijak.

I přesto, že MMR uplatňovalo připomínku na zapracování cyklostezek do veřejně prospěšných staveb a MD přislíbilo tuto připomínku akceptovat, novela se o ničem takovém nezmiňuje. MMR bude asi hodně zaskočené, neboť na nedávné konferenci Česko jede, bylo řečeno, že tato připomínka bude zapracována. Na druhé straně to není žádné překvapení, neboť cyklistická doprava byla řešena minimálně i v novelizaci silničního zákona, na což Asociace měst pro cyklisty reagovala řadou připomínek. Změní se situace s příchodem nového ministra dopravy?

Další odkazy:

http://www.cyklodoprava.cz/

http://www.cyklostrategie.cz/

http://www.ceskojede.cz/

http://www.nakole.cz/

Autor: Kateřina Březová | čtvrtek 13.11.2014 11:30 | karma článku: 11.67 | přečteno: 869x

Další články blogera

Kateřina Březová

Jezte hmyz a falešné maso, abyste snížili dopad hospodářských zvířat na planetu

Změny ve stravě jsou zásadní pro snížení emisí skleníkových plynů a odlesňování způsobené rostoucí chutí na maso ve světě, říkají vědci.

7.5.2017 v 18:45 | Karma článku: 10.78 | Přečteno: 562 |

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Milan Smrž

Proč není 100% obnovitelné energie aktivistickou chimérou?

V prostředí přetrvávající velké české podpory jaderné energii poukazuji na to, že je drahá, dotovaná netransparentním způsobem, její výstavba se stále prodlužuje a jedinou schůdnou cestou je především větrná a sluneční energetika.

16.2.2019 v 17:39 | Karma článku: 5.26 | Přečteno: 226 | Diskuse

Alexandra Dítětová

Cizinec není našinec, ale ekofanatik to stejně nepochopí

Španělsko zavře všechny jaderné elektrárny. Od roku 2050 chce vyrábět elektřinu jen z obnovitelných zdrojů. Tleskám, ale je mi jasné, že ekofanatici začnou křičet, že to máme u nás dělat stejně. I když je to nesmysl.

14.2.2019 v 10:59 | Karma článku: 39.51 | Přečteno: 1969 | Diskuse

Renata Šindelářová

Obdivuhodný ptačí svět

Víte, jak jsou ptáci inteligentní? Že mají sociální vazby, používají jednoduché nástroje, dokážou vyřešit hlavolam či hrát pexeso? Víte, že mnoho druhů ptáků v posledních letech vymírá?

9.2.2019 v 15:25 | Karma článku: 14.06 | Přečteno: 278 | Diskuse

Milan Smrž

Janusova tvář německé energetiky

Mnoho občanů proklíná obnovitelné zdroje, které, ač produkují mnohem čistší energii než fosilní paliva, jsou dotovány. Jak to vypadá s podporou fosilních zdrojů, které emitují oxid uhličitý, oxidy dusíku a prachové částice?

8.2.2019 v 20:07 | Karma článku: 18.77 | Přečteno: 2456 | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Novináře zaskočilo, že je v zimě zima

Pořádná zima globální oteplování nevyvrací, ale ani nepotvrzuje. A rozhodně není dokladem narůstající „extremity“ počasí. Rozmary počasí nevybočují z toho, co známe z historie.

5.2.2019 v 10:29 | Karma článku: 36.17 | Přečteno: 1285 | Diskuse
Počet článků 192 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1581
Pracuje jako poradkyně v ochraně životního prostředí a ekologii. Máma s jedním dítětem s mnoha zájmy - hlavně příroda, ekologie, cestování, knihy ... Více viz: http://ekoporadenstvi.ic.cz

Najdete na iDNES.cz