Zelená ekonomika je naše budoucnost

7. 07. 2014 19:00:00
Růst světové ekonomiky vyvíjí neudržitelný tlak na zdroje na Zemi. Tento tlak bude narůstat se vzrůstající světovou populací. Větší poptávka po omezených zdrojích bude znamenat vyšší ceny a vyvolávat nestabilitu – tento vývoj ve světě bude mít značný dopad i na evropskou, resp. českou ekonomiku. Zelená ekonomika představuje příležitost pro budoucí růst a tvorbu pracovních míst. Sektory jako recyklace, úprava vody, nakládání s přírodními zdroji, udržitelné lesnictví a zemědělství nebo výrobky a služby šetrné k přírodě, které se společně označují jako ekologická odvětví, představují asi 2,5 % HDP EU a prokázaly odolnost vůči hospodářské krizi, protože za posledních 10 let zaznamenaly růst zhruba o 8 % ročně.

Se surovinami, jako je voda, nerosty a dřevo, se musí během jejich životního cyklu lépe hospodařit, a to od okamžiku, kdy se získávají či těží, až po jejich likvidaci. Zdrojem tří čtvrtin dopadů lidské činnosti na životní prostředí jsou potravinářský průmysl, stavebnictví a doprava. Proto musíme změnit způsob výroby a spotřeby potravin, potřebujeme lepší infrastrukturu a ekologičtější dopravu.

Zelená ekonomika = ekonomika nízkouhlíková, úsporná a sociálně inkluzivní

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) definuje zelenou ekonomiku jako zlepšování života lidí, sociální spravedlnosti a současně snižování environmentálních rizik. Z praktického pohledu znamená zelená ekonomika růst příjmů a zaměstnanosti prostřednictvím veřejných i soukromých investic ve prospěch snižování emisí do ovzduší, zvyšování energetické efektivnosti a zlepšování hospodaření se zdroji. Takové investice musíme podněcovat a podporovat v oblasti veřejných výdajů a reformních politik a změnami v oblasti regulace.

201206050934420.zelena_ekonomika.png

V zelené ekonomice se materiály dělí podle typu. Biologické materiály – potraviny, rostlinný odpad, dřevo a textilní vlákna – se spotřebují a poté vrátí do životního prostředí v podobě kompostu či hnojiva, které do půdy vrátí živiny a/nebo jsou zpracovány tak, že se změní na obnovitelný zdroj energie. V systému, který představuje uzavřenou smyčku, se technické materiály udržují, opakovaně používají, renovují nebo recyklují stále dokola (tzv. cirkulační ekonomika). Systém je energeticky úsporný a v maximální možné míře využívá obnovitelné zdroje energie, čímž se snižují emise skleníkových plynů.

Zelená ekonomika vyžaduje opuštění přístupu k výrobě, který lze charakterizovat jako „vzít–vyrobit–zlikvidovat“. Vnese do všech sektorů novou dynamiku. Bude zde poptávka po inovacích v oblasti konstrukce výrobků i ve výrobě, protože se snažíme vyvíjet novou generaci výrobků, které budou mít delší životnost a které bude možné opakovaně používat, opravovat, rozmontovávat a jejich součásti znovu používat či recyklovat. Vlády a firmy budou muset pracující populaci pomoci rozvíjet nové dovednosti, které jsou potřeba ke splnění požadavků zelené ekonomiky (5). Je tak v podstatě odpovědí a řešením pro dva obrovské problémy: chudobu a zhoršující se životní prostředí (6).

Nejlepším řešením je přestat odpad vytvářet.

Musíme navrhovat výrobky novým způsobem, který bude výhodnější jak pro nás, tak pro životní prostředí. Odpad se tradičně považuje za zdroj znečištění. Ale správné nakládání s odpadem jej může přeměnit v cenný zdroj surovin, zejména těch, jejichž zásoby v přírodě se pomalu ztenčují. Pokud to není možné, přichází na řadu jeho opětovné využití, recyklace a zhodnocení. Správné nakládání s odpady může výrazně přispět k hospodářskému růstu i vytváření pracovních míst. Ušetří se díky tomu cenné zdroje, nemusejí se provádět nákladné sanační operace a chrání se zdraví obyvatel (1).

Studie z roku 2012 uvádí, že pokud by se plně zavedly všechny právní předpisy EU o odpadech, do roku 2020 by se v Unii ušetřilo 72 miliard eur ročně, obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace by se zvýšil o 42 miliard eur a došlo by k vytvoření až 400 000 pracovních míst.

V čem je tedy problém? Ceny výrobků často nezahrnují skutečné náklady na likvidaci již nepoužívaného zboží. Pokud by tomu tak bylo, vytvářelo by se mnohem méně odpadu. Velmi rozšířené jsou také nezákonné praktiky, a to především v zemích, kde se odpad netřídí a recyklace, zhodnocování odpadu a prosazování práva jsou na nízké úrovni.

500-121046.jpg

Přeměna odpadu na suroviny je podstatou zelené ekonomiky.

V průměru pouze 40 % odpadu produkovaného domácnostmi v Evropě se znovu použije či recykluje. V některých zemích jej více než 80 % stále putuje na skládky. To je šílené: plníme své odpadkové koše materiály, které stále mají hodnotu, a plýtváme penězi, energií i přírodními zdroji (vodou, kovy, minerály, půdou i rostlinami), které byly na výrobu daného předmětu použity.

Každý člověk v Evropě v současné době produkuje v průměru asi půl tuny domovního odpadu, což představuje opravdu ohromné množství vyplýtvaných materiálů. Vše je možno znovu použít, recyklovat nebo kompostovat – je to pouze otázkou řádného třídění a vhodného nakládání s odpady (2). Všichni můžeme začít tímhle:

  • kupujte pouze to, co potřebujete;
  • kupujte produkty, které je možné používat opakovaně;
  • opravujte věci, když se rozbijí;
  • spotřebujte zbytky, než se zkazí;
  • vyhýbejte se zbytečným obalům;
  • prodávejte nebo rozdávejte věci, které už nepotřebujete;
  • aktivně třiďte odpad doma i v zaměstnání a šiřte osvětu mezi rodinnými příslušníky i přáteli.

Nepotřebné, staré či rozbité věci nevyhazujte!

Opravit rozbitou či poškozenou věc může být snazší, než si možná myslíte. Internetová fóra a návody obsahují obrovské množství informací a videí s postupy, jak opravovat různé věci. Vaši přátelé a členové rodiny vám třeba také pomohou. Nebo si vyhledejte opravny ve svém okolí: je jich spousta; jen je nenajdete v nejdražších lokalitách na hlavních bulvárech či v nákupních centrech. V okolí se možná také nacházejí sociální iniciativy zajišťující potřebná pracovní místa a výcvik (3). O co lepší je podpořit místní firmu a pomoci životnímu prostředí než vyhodit skoro novou věc?

Pokud si musíte koupit nový výrobek, zeptejte se prodejce, jak vám může pomoci v případě, že se věc rozbije a je třeba ji opravit. Čtěte také recenze výrobků. Vyberte si takový model, u něhož je pravděpodobné, že vydrží dlouho.

Pokud už výrobek nelze k původnímu účelu využívat, může se hodit pro jiné účely. Můžete ho darovat někomu jenom za odvoz (4) nebo z něj vytvořit úplně novou jinou věc. Starý kufr se může proměnit v domeček pro panenku; staré bambusové tyčky ze zahrady svažte do svazku – vyrobíte tak hotel pro včely; staré polštáře a peřiny můžete použít k vycpání taburetu nebo otomanu, přes který přehodíte starý kobereček. Buďte šikovní a kreativní. Pokud zjistíte, že na to máte talent, proč si nezaložit třeba internetovou prodejnu?

3614__green-nature-dual-monitor_p.jpg

Poznámky:

1) http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/index_cs.htm

2) http://www.generationawake.eu/cs/

3) http://www.opravarna.cz/cs/

4) http://vsezaodvoz.cz/ - http://www.nevyhazujto.cz/

5) Zelená ekonomika (Green Economy) se rozvíjí zejména vzhledem k rostoucím environmentálním trhům, tedy výměně zboží a služeb považovaných za příznivé a šetrné pro životní prostředí. Svojí roli ale hrají i obavy veřejnosti a politiků o udržitelnost současných nároků na přírodní zdroje a ekosystémy. Původně celý koncept povstal ze snahy zbavit ekonomiku závislosti na fosilních palivech (ropě, uhlí), nicméně v poslední době se celý koncept přesouvá i na další oblasti, jako jsou organické potraviny nebo ekosystémové služby. Zelené hospodářství tak usiluje o ekologickou šetrnost všech společenských sektorů. Odpovědi na to, co koncept zelené ekonomiky v praxi znamená, jakým způsobem hodnotí a jestli je EU úspěšná v jejím naplňování přináší zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Towards a green economy in Europe“. Politika životního prostředí EU a na ní navázaná legislativa obsahuje 131 úkolů a cílů, jejichž dosažení v letech 2010-2050 představuje milníky na cestě k zelené ekonomice. Zpráva EEA nabízí přehled těchto cílů i příklady studií hodnotících postup a úspěšnost jejich naplňování. Další hodnocení zelené ekonomiky pomocí indikátorů přináší Indikátorová zpráva EEA za rok 2012. Závěry zprávy jsou na základě prezentovaných analýz smíšené. Zatímco Evropa opravdu zvyšuje efektivitu využívání zdrojů, ochrana ekosystémů a zajištění jejich stability zatím není na dostatečné úrovni.

6) Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niž autor odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou největších problémů“: chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se životního prostředí. Za klíčové považuje zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich decentralizaci. Van Jones je zakladatelem několika neziskových organizací, za svou práci získal řadu mezinárodních ocenění. Časopis Time ho roku 2009 zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa. V roce 2009 pracoval pro administrativu Baracka Obamy jako zvláštní poradce Rady pro otázky životního prostředí.

Autor: Kateřina Březová | pondělí 7.7.2014 19:00 | karma článku: 12.53 | přečteno: 1750x

Další články blogera

Kateřina Březová

Jezte hmyz a falešné maso, abyste snížili dopad hospodářských zvířat na planetu

Změny ve stravě jsou zásadní pro snížení emisí skleníkových plynů a odlesňování způsobené rostoucí chutí na maso ve světě, říkají vědci.

7.5.2017 v 18:45 | Karma článku: 11.45 | Přečteno: 591 |

Další články z rubriky Životní prostředí a ekologie

Jan Ferenc

Co dál? Změna mimo?

Stávkující davy pátečníků se rozrostly na hezkých pár milionů. Úměrně s tím stoupá jejich agresivita. Apely na politiky se mění v ultimativní požadavky na konkrétní akce v konkrétním termínu: ihned.

16.10.2019 v 8:52 | Karma článku: 19.87 | Přečteno: 448 | Diskuse

Valtr Sodomka

Je kusové dřevo obnovitelný zdroj aneb 336 dvacetiletých stromů

Zamyšlení nad smysluplností pojmu obnovitelný zdroj energie ve vztahu k využití kusového dřeva, a to na příkladu "obnovitelného" zdroje pro jeden rodinný dům.

14.10.2019 v 19:14 | Karma článku: 22.60 | Přečteno: 707 | Diskuse

Luděk Niedermayer

Co papír snese?

Populární motoristický časopis Svět motorů se stále více zabývá elektromobilitou. Což vítám. Ovšem jeho texty někdy přinesou dost velká překvapení.

14.10.2019 v 18:00 | Karma článku: 10.78 | Přečteno: 578 | Diskuse

Dušan Póč

Vsetín má sice Oscara, ale…

Vratné kelímky a Vsetín rovná se jedno a totéž! Město je totiž držitelem Ekologického oscara v kategorii Obec. Záznam z jejího předávání vysílala v sobotu televize. Sluší se tedy pogratulovat a já tak činím rád. Jsem Vsetíňan!

14.10.2019 v 17:34 | Karma článku: 14.69 | Přečteno: 238 |

Vítězslav Kremlík

Rebelie proti neexistujícímu „šestému masovému vymírání"

Gail Bradbrooková říká, že nápad založit Extinction Rebellion dostala, když byla zdrogovaná, tedy pod vlivem psychedelik. Dnes volá po tom, aby se rebelové masivně zfetovali halucinogenními látkami. Což mnohé vysvětluje.

11.10.2019 v 9:23 | Karma článku: 35.30 | Přečteno: 1097 | Diskuse
Počet článků 192 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1617
Pracuje jako poradkyně v ochraně životního prostředí a ekologii. Máma s jedním dítětem s mnoha zájmy - hlavně příroda, ekologie, cestování, knihy ... Více viz: http://ekoporadenstvi.ic.cz

Najdete na iDNES.cz